NİÇİN AHLAK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ?

     Ahlak, neyin doğru ya da yanlış ve iyi ya da kötü olduğu ile ilgilenir; toplum içinde uymamız gereken kuralları belirler. Batı dillerinde ahlak terimi olarak, moral/morality ve ethics, etik kelimeleri kullanılmaktadır.

     Terim, bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime demektir.

     İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel iki özelliği akıllı ve konuşan bir varlık olmasıdır. Dil ile iletişim kurulur; bilgi, dil ile üretilir ve dağıtılır. Dil, kelime ve kavramlardan oluşur. Biz ancak kavramlarla düşünebilir ve kavramlarla anlatabiliriz. Kavramlar tıpkı yazı yazmada ve okumada kullanılan harfler gibidir. Nasıl ki okuyup yazmak bu harfleri bilmeye bağlıysa, harfler bilinmeden okuyup yazmak mümkün değilse; kavramların anlamını bilmeden de onu gereğince anlamak mümkün değildir. Aynı şekilde anlaşılmayan bir durumu yaşamak hiç mümkün değildir. Hele bir de kavramları eksik ve yanlış anlama söz konusu ise daha korkunç bir durum ortaya çıkmaktadır.

     Her düşünce ve inancın kendisini en doğru ve anlaşılır olarak, ancak kendi kavramları ile ifade edebileceği bir gerçektir. Bu bakımdan, bir düşünceyi, görüşü anlamak veya tanımlamak için en uygun yöntem o düşüncenin kavramlarını yerli yerinde kullanmaktır. Ahlakı yaşamak isteyen kişi de ahlaki kavramları doğru bilmek zorundadır. Burada bir de kavram kargaşası sorunu karışımıza çıkmaktadır. Kavram kargaşası yaşanmasının en büyük sebebi, bilgisizlik ve kavramların yanlış yerde yanlış anlam çerçevesinde kullanılmasıdır.

Bir toplumda, hatta yalnızca iki kişi arasında iletişimi mümkün kılabilmek, bazı temel kavramlarda aynı şeyi kabul etmekle mümkün olabilir. Örneğin, sabır ve minnet kavramlarını ele alalım. Sabır deyince sadece tahammülden bahsediyorsak sabrı bilmiyoruz demektir. Minnet duymak, iyi/olumlu mu yoksa kötü/olumsuz mu?

Kavramlar, özellikle de sosyal bilimlerde çok önemli anlama ve düşünme araçlarıdır. Dolayısıyla kavram sözlükleri de özellikle sosyal bilimcinin olmazsa olmaz yardımcılarıdır. İyi düşünmek ve iyi yazmak isteyen her sosyal bilimci, her bilim dalı için en az bir tane kavram sözlüğüne sahip olmalıdır.

     Ülkemizde, birçok alanda çok çeşitli terim sözlüğü olmasına rağmen ahlak terimleri sözlüğü hemen hemen yok gibidir.

     “Ahlak Terimleri Sözlüğü ve Ansiklopedisi”, ahlak terimlerini belirleyip, önce sözlük anlamlarını sonra ansiklopedik bilgileri derleyip insanımızın yararlanmasına sunmak amacıyla kurulmuştur.

     En iyisi olmak iddiasında değiliz ama ahlak terimleri konusunda en iyisini yapmak üzere yola çıktık. Elbette mükemmelliğin sınırı yoktur ve insan ürünü olan her şey, daha da mükemmelleştirilebilir. Sizlerin desteğiyle mükemmelliğe yolculuğumuz devam edecektir.

     Bizim hatamızı görürseniz affetmeyin hemen bizi ikaz edin; eksiğimiz varsa tamamlayın. Bu yolculuğumuza tüm gönüllüleri bekliyoruz.

İletişim email
maydin123@hotmail.com